HVEM ER VI?

Fullt Fokus – er et tilbud til ungdom mellom 15 – 23 år som ønsker å bli en del av en positiv treningsgruppe, der Fullt Fokus tilbyr egne trenere to ganger i uken. Fullt Fokus tilbyr også ungdommer veileder og trenerutdannelse.

Fullt Fokus – ønsker å tilby ungdom som trener på treningssentre eller som står uten tilbud, en arena der inkludering, treningskunnskap og gode holdninger står i fokus.

Fullt Fokus  – vil gi ungdommer nok kunnskap og positive opplevelser slik at en velger å si nei til doping, kroppspress og kriminalitet.

Fullt Fokus – modellens hovedmål er å styrke ungdommers selvfølelse og mestringsevne i en krevende hverdag. Gjennom trening og dialog satser vi på å bygge gode relasjoner og være en inkluderende arena for alle.