Full Fokus – arbeider med dialog som metode for å bygge gode relasjoner mellom ungdommene i gruppene og mellom trenere og ungdommer.

Gjennom dialog i gruppene ønsker vi å sette fokus på ulike utfordringer med det å være ungdom i dag. Viktige tema som kroppspress, doping og mobbing vil stå sentralt.

Gjennom dialog ønsker vi å bidra til inkludering og samhold blant ungdommene.

Fullt Fokus dialogen baserer seg på metoden motiverende samtale ( MI ) og våre dialogansvarlige vil være utdannet i denne metoden.

Det vil bli gjennomført en strukturert dialog etter trening en gang i uken i de ulike teamene.