Team Fullt Fokus – består av ungdommer fra 15 – 23 år som ønsker å være en del av et positivt treningsmiljø med fokus på kunnskap, gode holdninger og sterke relasjoner mellom team medlemmene.

Medlemmene i de enkelte teamene vil bli tilbudt egne trenere og dialogansvarlige.

Team Fullt Fokus trenerne vil bli utdannet gjennom Team Fullt Fokus skolen og vil inneha spesialkompetanse på trening og oppfølging av ungdommer i forhold til kunnskapsbasert trening og motiverende samtale.

Våre trenere vil bli oppdatert på forskningsbasert kunnskap i forhold til ungdomsarbeid og trening gjennom Fullt Fokus skolens forskningsnettverk.

Medlemmer av team Fullt Fokus tilbys egen veilederutdannelse og ulike oppgaver i teamene.